Troepie Dalk na Monument Verskuif


n Plegtigheid by die Troepie-standbeeld by Fort Klapperkop in Pretoria. Foto: Cornél van Heerden
Fort Klapperkop in Pretoria is waarskynlik een van die dae sy Troepie-standbeeld kwyt.
Die Raad vir Militêre Veterane-organisasies (RMVO) in samewerking met die Erfenisstigting het bekend gemaak dat hulle beoog om die standbeeld, wat in 1979 by Fort Klapperkop opgerig is, na die Voortrekkermonument te verskuif.
Luidens ’n kennisgewing in koerante verlede week sal dit by die SAW se Muur van Herinnering, noordoos van die Voortrekkermonument, opgerig word.
Talle instellings wat direk by die aangeleentheid betrokke is of kan wees, het al beginselsteun vir die beoogde verskuiwing gegee.
Dit sluit onder andere Kgosien-tso Ramokgopa, uitvoerende burgemeester van Tshwane, die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW), die departement van militêre veterane, die Suid-Afrikaanse Militêre Veterane-vereniging en die RMVO met sy bykans 30 lede-organisasies in.
Blessing Manale, burgemeesterswoordvoerder, het gister gesê die stadsraad steun die besluit ten volle, maar die finale skuif sal van openbare teenkanting afhang.
Ingevolge die Erfenisbewaringswet moet ’n openbare deelname-proses gevolg word.
Genl.maj. (afg.) Gert Opperman, besturende direkteur van die Erfenisstigting en visepresident van die SA Nasionale Militêre Veterane-administrasie (SANMVA), het gesê die Voortrekkermonument se terrein is baie meer toeganklik vir besoekers.
“Die Troepie-standbeeld kom by as bykomende komponent by die Voortrekkermonument. Dit pas hier in konteks baie beter in,” het hy gesê.
Die Voortrekkermonument se Muur van Herinnering is volgens Opperman baie vollediger en bevat sowat 600 meer name van soldate wat tussen 1961 tot 1994 in grensoorloë gesneuwel het, as op die panele van die Troepie-standbeeld.
Volgens hom het die Erfenisstigting al twee afsonderlike erfenisimpakstudies ter ondersteuning van die beoogde verskuiwing aan die stadsraad voorgelê.
Net die beeld word geskuif. Die marmermuur met name by Fort Klapperkop sal verwyder word.
Kommentaar oor die verskuiwing kan direk aan dr. Udo Küsel, ’n bewaringskonsultant, gerig word by udo@nconnect.co.za.
’n Petisie teen die verskuiwing doen ook al die rondte.

Feite oor die Standbeeld
Die Troepie-standbeeld is as gesamentlike poging van militêre veterane en dienende weermaglede op Fort Klapperkop opgerig.
Dit is op 31 Mei 1979 deur PW Botha, destydse premier, ingehuldig. Hy het dit aan genl. Magnus Malan, destydse hoof van die Suid-Afrikaanse Weermag, oorhandig “as konstante herinnering aan ons gesneuwelde kamerade en gewyde nagedagtenis aan diegene wat hulle lewens in diens van die Republiek van Suid-Afrika verloor het”.
Dié fort en standbeeld én Fort Schanskop is in Junie 1993 deur die Suid-Afrikaanse Weermag aan die departement van openbare werke oorhandig, waarna dit ’n jaar later aan die Pretoriase stadsraad vir R730 000 verkoop is.
Fort Schanskop is deur die stadsraad aan die Voortrekkermonument vir R450 000 verkoop, terwyl die stadsraad beheer oor Fort Klapperkop behou het.​

From Article:

About

This is the Official Website for South African Military Veterans Organisation of the USA - SAMVOUSA Their ideal is our legacy - Their sacrifice our inspiration At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them.

Posted in Border War, Interest, Memorial, SADF, South Africa Tagged with: , , ,